naglowekSM2019_ver02.png

INFORMACJE OGÓLNE | GENERAL INFORMATION

 

MIEJSCE OBRAD | CONFERENCE VENUE

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Sala konferencyjna Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa
Brudzińskiego

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Pediatric Hospital of Medical University of Warsaw

63A, Zwirki i Wigury Street, PL 02-091 Warsaw, Poland

 

OPŁATA REJESTRACYJNA | REGISTRATION FEE

Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy i przedstawicieli branży
farmaceutycznej.

The conference is designated for medical doctors who are authorized to issue
prescriptions or people who trade medical products.

 

JĘZYK | LANGUAGE

Wykłady prowadzone są w języku polskim. Wykłady gości zagranicznych odbywają się w języku angielskim. Organizatorzy konferencji zapewniają tłumaczenie symultaniczne wszystkich wykładów (angielski <–> polski). Uczestnicy z Ukrainy będą mieć zapewnione tłumaczenia na język ukraiński.

Lectures in Polish, English. Simultaneous interpretation of lectures will be available (Polish <-> English and Polish <-> Ukrainian).

 

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW | INFORMATION FOR THE SPEAKERS

Organizatorzy proszą prelegentów o ścisłe przestrzeganie wyznaczonego czasu prezentacji.

Sala wykładowa wyposażona jest w projektor multimedialny i laptop z programem PowerPoint. Prelegenci są proszeni o przekazanie swoich prezentacji bezpośrednio obsłudze technicznej w sali obrad najpóźniej w przerwie poprzedzającej sesję, w której zaplanowana została prezentacja.

W przypadku prezentacji zawierających filmy, elementy animacji itp. sugerujemy wcześniejszy kontakt z obsługą techniczną i przetestowanie poprawności odtwarzania prezentacji.

Prelegent ma możliwość użycia własnego laptopa po uprzednim uzgodnieniu z obsługą techniczną w sali obrad.

Speakers are asked to keep strictly to the designated time of presentation. Conference hall is equipped with a beamer and laptops with PowerPoint.

All presentations should be uploaded at the technical staff desk at the conference hall during the break before the session.

Speakers may use their own laptops or notebooks, however the technical staff in the conference hall should be informed about that in advance. When using their  own devices or presentations with films and animations speakers are advised to test their presentations on-site with technical staff.

 

WYSTAWA FIRM MEDYCZNYCH | MEDICAL INDUSTRY EXHIBITION

Obradom konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm medycznych, zlokalizowana w miejscu obrad.

Conference is accompanied by an exhibition of medical companies).

 

Spis wystawców (w kolejności alfabetycznej )
Exhibitors in alphabetical order

Alvogen
Bayer
Biogen
Global Pharmacia
Merck
Novartis
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Qpharma