naglowekSM2019_ver02.png

WSTĘPNY PROGRAM | PRELIMINARY PROGRAMME

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian i uzupełnień w programie

Piątek, 29 marca 2019 r. | Friday, March 29, 2019

 

Sala konferencyjna Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  
ul. Żwirki i Wigury 63A, Warszawa

Children's Hospital of Warsaw Medical University
63A Zwirki i Wigury Street, Warsaw, Poland

 

Oprócz wykładów specjalistów od tematyki SM z kraju w programie konferencji przewidziane są wystąpienia zaproszonych ekspertów zagranicznych. Program może zawierać oznaczone wydarzenia sponsorowane. Organizatorzy planują zapewnienie tłumaczenia symultanicznego w czasie trwania konferencji

Programme with English simultaneous translation

 

10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji i powitanie | Opening and welcome address

Prof. Sergiusz Jóźwiak, Prof. Barbara Steinborn    

 

10.15 - 12.00 Sesja I. Obraz kliniczny | 1st Session. Clinical manifestations of MS

Przewodniczący sesji | Chairpersons: Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Prof. Konrad Rejdak

10.15-10.35   Prof. Sergiusz Jóźwiak - Odmienności obrazu klinicznego SM u dzieci i dorosłych
10.35-11.05   Prof. Konrad Rejdak - SM i NMO – podobieństwa i różnice
11.05-11.25   Prof. Zdzisław Maciejek - Zapalenie nerwu wzrokowego - i co dalej?
11.25-11.45   Dr n. med. Izabela Kaczmarek - Zaburzenia funkcji poznawczych w SM u dzieci i młodych dorosłych
11.45-12.00   Dyskusja | Discussion  

 

12.00 - 13.00    Lunch i sesja posterowa | Lunch and poster session

 

13.00 - 14.45 Sesja II. Diagnostyka | 2nd Session. Diagnostics of MS

Przewodniczący sesji | Chairpersons: Prof. Barbara Steinborn, Prof. Adam Stępień

13.00-13.30   Prof. Barbara Kornek, Medical University of Vienna - Biomarkers in pediatric MS
13.30-13.50   Prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk - Diagnostyka różnicowa neuroboreliozy i SM
13.50-14.10   Prof. Jacek Losy - Demielinizacja OUN  związana z przeciwciałami anty MOG
14.10-14.30   Prof. Jerzy Kotowicz - Znaczenie badania potencjałów wywołanych
14.30-14.45   Dyskusja | Discussion  

 

14.45 - 15.05   Przerwa kawowa | Coffee-break

 

15.05 - 16.15 Sesja III. Leczenie | 3rd Session. Treatment of MS

Przewodniczący sesji | Chairpersons: Prof. Sergiusz Joźwiak, Prof. Konrad Rejdak

15.05-15.35   Prof. Brenda Banwell, Children’s Hospital of Philadelphia - New drugs for pediatric MS - clinical studies and current status
15.35-15.55   Prof. Barbara Steinborn - Badanie PARADIGMS a rzeczywista praktyka kliniczna
15.55-16.15   Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - Aktualna sytuacja w programach lekowych

 

16.15 - 16.45  Wyzwania i nowe potrzeby w programach lekowych - dyskusja | Challenges and new needs in drug programs - discussion

Prof. Danuta Ryglewicz - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Neurologii | National Consultant in the field of Neurology

Dr hab. Ewa Emich-Widera, prof. nadzw. ŚUM - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Neurologii Dziecięcej | National Consultant in the field of Child Neurology

 

16.45 - 17.05   Przerwa kawowa | Coffee-break

 

17.05 - 18.25 Sesja IV. Pacjent z SM – niezaspokojone potrzeby | 4th Session. Patient with MS - unsatisfied needs

Przewodniczący sesji | Chairpersons: Dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. nadzw. GUMed, Dr n. med. Jacek Zaborski

17.05-17.25   Dr hab. Waldemar Brola, prof. nadzw. UJK - Rejestry SM i ich rola dla poprawy opieki  nad pacjentem
17.25-17.45   Dr hab. Mariusz Stasiołek, prof. nadzw. UM w Łodzi - Objawy niepożadane przy stosowaniu leków w SM- jak prowadzić terapię?
17.45-18.05   Dr n. med. Izabela Kaczmarek - Sytuacja pacjenta na styku dziecko - dorosly
18.05-18.25   Dyskusja | Discussion  

 

18.25-18.45 Podsumowanie konferencji | Summary and closing

Prof. Sergiusz Joźwiak, Prof. Barbara Steinborn