naglowekSM2019_ver02.png

STRESZCZENIA I PRZYGOTOWANIE PLAKATÓW | ABSTRACTS

 

Zachęcamy do zgłaszania streszczeń doniesień na temat stwardnienia rozsianego u dzieci i młodych dorosłych, które po kwalifikacji będą mogły zostać zaprezentowane w czasie konferencji w formie plakatów elektronicznych na monitorze.

Prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 10 marca 2019 r. (termin przedłużony)

Streszczenie należy przygotować w jęz. polskim lub angielskim, w popularnym edytorze tekstowym (np. Word), maks. 2000 znaków łącznie ze spacjami (ok. 250-300 słów).

Streszczenie należy przesłać mailowo na adres: kongres@skolamed.pl (wpisując nazwisko osoby zgłaszającej + "streszczenie sm2019" w tytule maila).

 

Instrukcja przygotowania plakatów elektronicznych na sesje plakatowe

Przez cały czas trwania konferencji w holu dostępne będzie stanowisko do przeglądania elektronicznych plakatów, wyświetlanych na dużym monitorze LCD (w układzie pionowym).

Plakat elektroniczny należy przygotować jako jeden slajd w PowerPoint i przesłać na adres: kongres@skolamed.pl do dnia 24 marca 2019 r.

Prosimy wpisać w tytule maila "plakat sm2019" oraz nazwisko autora.

Plakaty będą prezentowane na monitorach w proporcjach 9:16 (UWAGA! Układ pionowy).

Bardzo proszę o ustawienie w programie PowerPoint następujących wymiarów slajdu:
- szerokość 19,05 cm
- wysokość 33,86 cm

Zachęcamy do skorzystania z szablonów dostępnych do pobrania poniżej:
- .pptx dla PowerPoint 2013
- .ppt dla starszych wersji PowerPoint

UWAGI:

Przy korzystaniu z załączonego szablonu prosimy o zachowanie minimalnej czcionki nr 10 dla czytelności tekstu na ekranie.

Prosimy, aby e-mail z plakatem nie był większy niż 8 MB.

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym

Skolamed_adres_2017_Medtech.png

 

 

* * *

 

Participants can submit abstracts of their original papers for presentation during the conference. 

 

Deadline - March 10, 2019.

The best ones will be presented in the form of short oral presentations or posters.

Abstract should be prepared in Polish or English, in a popular text editor (eg Word), max. 2000 characters including spaces (about 250-300 words).

Abstract should be sent via e-mail to: kongres@skolamed.pl (please insert name + "abstract SM2019" in the e-mail title).