naglowekSM2019_ver02.png

STRESZCZENIA | ABSTRACTS

 

Zachęcamy do zgłaszania streszczeń doniesień na temat stwardnienia rozsianego u dzieci i młodych dorosłych, które po kwalifikacji będą mogły zostać zaprezentowane w czasie konferencji w formie krótkich prezentacji ustnych lub plakatów.

Prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 15 lutego 2019 r. (termin przedłużony)

Streszczenie należy przygotować w jęz. polskim lub angielskim, w popularnym edytorze tekstowym (np. Word), maks. 2000 znaków łącznie ze spacjami (ok. 250-300 słów).

Streszczenie należy przesłać mailowo na adres: kongres@skolamed.pl (wpisując nazwisko osoby zgłaszającej + "streszczenie SM2019" w tytule maila).

 

* * *

 

Participants can submit abstracts of their original papers for presentation during the conference. 

 

Deadline - February 15, 2019.

The best ones will be presented in the form of short oral presentations or posters.

Abstract should be prepared in Polish or English, in a popular text editor (eg Word), max. 2000 characters including spaces (about 250-300 words).

Abstract should be sent via e-mail to: kongres@skolamed.pl (please insert name + "abstract SM2019" in the e-mail title).